Nie ma przepisów, które by ograniczały działalność sklepów medycznych, zarówno tych prowadzonych w budynkach, jak i tych w obiektach handlowych i usługowych.

Niemniej aktualne pozostają wytyczne dotyczące obsługi klientów w zakresie nałożenia na obiekty handlowe i usługowe, w których odbywa się handel detaliczny wyrobów medycznych, obowiązku:

1) zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk;

2) dokonywania co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

W zakresie pracodawców zobowiązani są oni do zapewnienia swoim pracownikom co najmniej następujących zabezpieczeń:

1) rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk;

2) odległość między stanowiskami pracy wynoszą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii CIVID-19.