Fizjoterapeuta pyta: „Mam prośbę o interpretację rozporządzenia, które wydał Minister Zdrowia odnośnie wstrzymania udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego po 14 marca. Co w przypadku turnusów sanatoryjnych, które trwają? Czy zabiegi mają być wykonywane normalnie do końca trwania turnusu? W przypadku sanatorium, w którym pracuje to jeszcze 2 tygodnie. Nie jest to sprecyzowane i można to interpretować w różny sposób.”

Odpowiedź:

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogranicza się prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego, polegające na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie. Tym samym, od dnia 20 marca 2020 r. do czasu odwołania, zaprzestaje się udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe pacjentom przebywającym na leczeniu.

Powyższe ograniczenie zostało utrzymane w mocy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

Poniżej linki do komunikatu MZ i NFZ

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministerstwa-zdrowia-ws-ograniczenia-prowadzenia-lecznictwa-uzdrowiskowego

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/lecznictwo-uzdrowiskowe-komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7659.html