Fizjoterapeuta pyta: „Czy znane jest Państwu stanowisko NFZ odnośnie usługi telemedycyny (porady telefoniczne, mailowe-filmy z terapii oraz połączenia za pomocą skype’a) w przypadku ośrodka dziennego świadczącego usługi w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-3 lat?”

Odpowiedź: 

W zakresie świadczeń finansowanych przez NFZ w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej, domowej oraz w ramach ośrodka lub oddziału dziennego istnieje możliwość realizacji porad lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy (§ 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej), zob. https://kif.info.pl/ministerstwo-zdrowia-wprowadza-telerehabilitacje-na-czas-epidemii/

Z uwagi, iż pojęcie „wizyty terapeutycznej” nie zostało zdefiniowane zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie tej kwestii. Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. wizyta terapeutyczna swoim zakresem obejmuje oprócz wizyty fizjoterapeutycznej również zabiegi kinezyterapeutyczne czynne z zapewnieniem nadzoru wideo realizowane przez fizjoterapeutów zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952). Szerzej na ten temat: https://kif.info.pl/telerehabilitacja-stanowisko-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-wizyty-terapeutycznej/

Natomiast warunki rozliczania teleporad fizjoterapeutycznych zostały określone w zarządzeniu Nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmienionym zarządzeniem Nr 85/2020/DSOZ Prezesa Narodowego funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.