Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej.

Powyższe zmiany nie dotyczą więc czynności wykonywanych w placówkach niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

W przypadku wykonywania zawodu w ww. placówkach nieleczniczych, należy mieć na względzie ogólne przepisy związane z wprowadzeniem stanu epidemii.

Kwestie funkcjonowania placówek oświatowych w okresie epidemii regulują następujące akty prawne:

Fizjoterapeuci będący pracownikami takich placówek powinni dostosować się do zasad ustalonych przez pracodawcę.