Data ostatniej aktualizacji:

Tak, przebywanie na urlopie macierzyńskim nie wyklucza możliwości udziału w szkoleniach KIF.