W momencie zapisu na szkolenie poprzez Portal Fizjoterapeuty, automatycznie wysyłana jest mailem, na adres podany do kontaktu z KIF, wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa oraz informacjami organizacyjnymi (lokalizacja i godziny szkolenia). W przypadku szkoleń finansowanych ze środków UE informacje wysyłane są na 2 tygodnie przed szkoleniem.

Chcąc zmienić grupę szkoleniową należy wypisać się ze szkolenia, na które jest się zapisanym i na nowo zapisać się na inne w ramach dostępnych miejsc.

Każdy uczestnik szkolenia zapisuje się na nie indywidualnie poprzez Portal Fizjoterapeuty i nie może zapisać innego uczestnika, więc nie ma możliwości zapisania innego uczestnika na swoje miejsce w momencie rezygnacji ze szkolenia.

Uczestnik szkolenia ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja po tym terminie lub brak uczestnictwa w szkoleniu jednoznaczna jest ze skorzystaniem z możliwości udziału w szkoleniu. Udział w szkoleniu z danego projektu współfinansowanego ze środków UE możliwy jest jednokrotnie.