W przypadku szkoleń finansowanych ze środków UE informacje wysyłane są na tydzień przed szkoleniem (termin, dokładna lokalizacja, program szkolenia oraz szczegółowe informacje dotyczące noclegu).

Chcąc zmienić grupę szkoleniową należy wypisać się ze szkolenia, na które jest się zapisanym i na nowo zapisać się na inne w ramach dostępnych miejsc.

Każdy uczestnik szkolenia zapisuje się na nie indywidualnie poprzez Fizję i nie może zapisać innego uczestnika, więc nie ma możliwości zapisania innego uczestnika na swoje miejsce w momencie rezygnacji ze szkolenia.

Uczestnik szkolenia ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu do 5 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja po tym terminie lub brak uczestnictwa w szkoleniu jednoznaczna jest ze skorzystaniem z możliwości udziału w szkoleniu. Udział w szkoleniu z danego projektu współfinansowanego ze środków UE możliwy jest jednokrotnie.