Tak, o ile posiada się PWZFz i uregulowane składki członkowskie.