Prowadzę jednoosobowa działalność i mam kilka kodów PKD (w tym usługi fizjoterapeutyczne). Czy mogę zatrudniać ludzi, którzy zajmują się innymi działkami mojej działalności i nie są fizjoterapeutami?

Zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniał osoby specjalizujące się w innych dziedzinach. Należy jednak pamiętać, że działalność lecznicza, w tym polegająca na udzielaniu świadczeń z zakresu fizjoterapii przez fizjoterapeutów, może być po dniu 31 października 2019 r. wykonywana wyłącznie w formie podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. podmiotu leczniczego albo praktyki zawodowej). Uchwalona przez Sejm w dniu 9 listopada 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość prowadzenia działalności oprócz podmiotu leczniczego także w formie praktyk fizjoterapeutycznych, przy czym zgodnie z art. 7  ww. ustawy w terminie do dnia 31 października 2019 możliwe jest wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w ramach działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po tym dniu prowadzenie takiej działalności będzie możliwe wyłącznie w formie podmiotu leczniczego albo indywidualnej lub grupowej praktyki fizjoterapeutycznej, po uzyskaniu wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.