– Kiedy osiągnę samodzielność zawodową i co to oznacza?
– Czy po przepracowaniu odpowiedniego okresu muszę to zgłosić do KIF, czy z dnia na dzień dostałem nowe kompetencje i pracuje na nowych zasadach?

Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U z. 2022 r. poz. 168 i 1733), dalej jako ustawa, fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 i 1a, może udzielać samodzielnie świadczeń zdrowotnych stanowiących wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 2-4 ustawy fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2-7 ustawy, aby samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych stanowiących wykonywanie zawodu fizjoterapeuty musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, natomiast w przypadku licencjata oraz technika wymagany okres doświadczenia w zawodzie to 6 lat.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 a ustawy fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w ust. 4 pkt 2-4 może udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.

Nie ma obowiązku informowania KIF o osiągnięciu samodzielności zawodowej.