– Kiedy osiągnę samodzielność zawodową i co to oznacza?
– Czy po przepracowaniu odpowiedniego okresu muszę to zgłosić do KIF, czy z dnia na dzień dostałem nowe kompetencje i pracuje na nowych zasadach?

Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 2-4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2-7, aby samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych stanowiących wykonywanie zawodu fizjoterapeuty musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty, natomiast w przypadku licencjata oraz technika wymagany okres doświadczenia w zawodzie to 6 lat.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 może udzielać świadczeń zdrowotnych, w szczególności kwalifikować, planować i prowadzić fizykoterapię, kinezyterapię lub masaż, w zakresie wynikającym z posiadanego tytułu zawodowego, wyłącznie na podstawie skierowania lekarza albo innego fizjoterapeuty posiadającego prawo samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Powyższe potwierdza dodawany nowelizacją z dnia 9 listopada 2018 r. ust. 4a w art. 4 ustawy.

Nie ma obowiązku informowania KIF o osiągnięciu samodzielności zawodowej.