Zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów zniesiono, w przypadku świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej obligatoryjność wskazania w skierowaniu: opisu dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację oraz zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu. Co do zasady skierowania nie powinny zawierać elementu dotyczącego wskazania zabiegów fizjoterapeutycznych, niemniej jednak może się zdarzyć, że lekarz wystawiający skierowanie będzie chciał przekazać jakieś dodatkowe informacje, czy uwagi i będą one dotyczyły zabiegów fizjoterapeutycznych. Jednakże wskazane w skierowaniu dodatkowe elementy nie są wiążące dla fizjoterapeuty, który w ramach realizacji wizyty fizjoterapeutycznej powinien zaplanować cykl zabiegów.

Wyjątkiem jest skierowanie wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu. Tu prawodawca pozostawił możliwość określania zabiegów fizjoterapeutycznych, uzasadniając tę odrębność w odniesieniu do innych specjalizacji, kompetencjami i doświadczeniem tej grupy lekarzy w obszarze rehabilitacji. Warto w tym miejscu podkreślić, że prawodawca wskazuje możliwość, a nie konieczność.

W takim przypadku w razie uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie wyłącznie po konsultacji z lekarzem i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.