Placówki typu ZOL są podmiotami leczniczymi, a więc mają do nich zastosowanie przepisy dotyczące podmiotów leczniczych. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej). W ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) brak jest przepisu, z którego wynikałby obowiązek koordynacji zadań fizjoterapeutów wyłącznie przez jednego z fizjoterapeutów. Niemniej jednak Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła uchwałę nr 262/I KRF w sprawie zaleceń dotyczących koordynatora zespołu fizjoterapeutów. Jej treść można znaleźć pod adresem: https://kif.info.pl/dokumenty/uchwala-nr-262-i-krf/