Jakie konsekwencje poniesie fizjoterapeuta w razie niespełnienia Ciągłego Doskonalenia Zawodowego?

W obecnym stanie prawnym  ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) nie przewiduje obowiązku doskonalenia zawodowego. Ciągłe Doskonalenie Zawodowe jest fakultatywne, a więc fizjoterapeuta nie poniesie konsekwencji w ramach odpowiedzialności zawodowej w przypadku niespełnienia CDZ. Niemniej jednak Krajowa Rada Fizjoterapeutów zaleca podnoszenie kwalifikacji zawodowych i realizację CDZ w celu podnoszenia jakości udzielanych świadczeń i zwiększania bezpieczeństwa pacjentów.