Czy jeśli jestem wolontariuszem jako fizjoterapeuta, a zawodowo zajmuję się czymś innym to czy okres wolontariatu liczy się do stażu zawodowego?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Brak jest natomiast regulacji, w jakim wymiarze jest konieczne wykonywanie zawodu także w formie wolontariatu, aby uznać, że liczy się do stażu zawodowego. Krajowa Rada Fizjoterapeutów planuje podjąć uchwałę, przyjmującą stanowisko w tej kwestii, przede wszystkim określając minimalny wymiar czasu pracy wymagany do zaliczenia go do stażu pacy.