Wymiana dokumentu „prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

W jaki sposób mogę wymienić dokument „prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”? Uchwała nr 120/I KRF reguluje możliwość wymiany dokumentu “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” m.in. w przypadku jego zagubienia, zniszczenia, zmiany danych znajdujących się na dokumencie. Celem wymiany dokumentu należy wysłać wypełniony wniosek, który jest dostępny na poniższej stronie KIF wnioski-do-krf  Do wniosku należy dołączyć: zdjęcie w formacje 35×45 mm (wymogi dotyczące […]

Czytaj dalej

Możliwość zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty.

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, co następuje. Obowiązek opłacania składek członkowskich przez członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów wynika z art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. […]

Czytaj dalej

Możliwość zwolnienia z opłaty składek

Zwolnienia z opłacania składki opisuje uchwała nr 351/I KRF ze zm., tekst jednolity: obwieszczenie Prezesa KRF z dnia 2.10.2023. Przy składaniu wniosku można skorzystać z wzoru wniosków udostępnionych na stronie KIF. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, niezbędnymi do udzielenia zwolnienia z obowiązku opłaty składek członkowskich, należy przesłać na adres: Zakres dat “od … do …” należy podać […]

Czytaj dalej

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu?

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu? Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony:https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/  Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Telefon kontaktowy: 19 239 e-mail: rpwdl@cez.gov.pl Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową: Materiały do pobrania: Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować praktykę […]

Czytaj dalej

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Fizjoterapeuta wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, ma możliwość zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W celu wszczęcia procedury zrzeczenia, należy złożyć do Krajowej Izby Fizjoterapeutów oświadczenie, które dostępne jest na poniższej stronie KIF oraz dokument „prawo wykonywania zawodu” w postaci plastikowej legitymacji. Jednocześnie informujemy, że do dnia otrzymania oświadczenia przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, fizjoterapeuta zobowiązany […]

Czytaj dalej

Czym jest Portal Fizjoterapeuty?

Portal Fizjoterapeuty to nowoczesna platforma dla wszystkich fizjoterapeutów zrzeszonych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Jeśli zarejestrujesz się na Portalu, uzyskasz dostęp do wielu przydatnych funkcjonalności: Zapiszesz się na szkolenia organizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów Zaktualizujesz swoje dane w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów Sprawdzisz status złożonego wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów Sprawdzisz saldo składek członkowskich […]

Czytaj dalej

Jak dokonać rejestracji do Bezpiecznego Logowania (https://logowanie.kif.info.pl)?

Bezpieczne Logowanie to portal umożliwiający dla każdego Fizjoterapeuty posiadającego aktualne PWZFz dostęp do bezpłatnych aplikacji Krajowej Izby Fizjoterapeutów – Finezjo, Portal Fizjoterapeuty, Znajdź Fizjoterapeutę. Krok 1: Wejdź na stronę https://logowanie.kif.info.pl/register. Krok 2: W formularzu wpisz numer prawa wykonywania zawodu, podaj swoją datę urodzenia oraz ustaw Twoje hasło. *Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków, […]

Czytaj dalej

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem do Portalu Fizjoterapeuty prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz zweryfikowanie, czy poniższe czynności zostały wykonane. Czy udało Ci się pomyślnie zarejestrować do Portalu Fizjoterapeuty, dostępnego na stronie https://logowanie.kif.info.pl/register? Jeśli nie, należy dokonać rejestracji postępując zgodnie z instrukcją zawartą w broszurze ułatwiającej zapoznanie się z Portalem -> ZOBACZ […]

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący wymogów dla prowadzenia praktyk zawodowych fizjoterapeutów

W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych […]

Czytaj dalej