Uchwała nr 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła uchwałę 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej. Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje stosowanie regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej zgodnego z wzorem określonym w załączniku do uchwały. Dokument przedstawia zakres podstawowy, który powinien zostać rozwinięty i dostosowany do określonej praktyki zawodowej.

Czytaj dalej

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Stanowisko KRF w sprawie zatrudniania dodatkowych osób w przypadku wykonywania praktyk zawodowych fizjoterapeutów Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r. w art. 5 ust. 2 pkt 3 wprowadziła możliwość prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów w formie jednoosobowej działalności […]

Czytaj dalej

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Co to jest OC? OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę […]

Czytaj dalej

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz?

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz? Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Należy wskazać, że art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień stanowi przestępstwo, a więc wyciągnięcie […]

Czytaj dalej

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”?

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”? Zamieszczana klauzula ma charakter informacyjny. Odpowiedzi udzielane w takiej formie przez KIF są opiniami […]

Czytaj dalej

Czy fizjoterapeuta nieprowadzący działalności gospodarczej, zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną może odliczyć w swoim zeznaniu rocznym opłacone składki członkowskie?

[Umowa o pracę] Nie można, w przypadku umowy o pracę z przepisów ustawy o PIT wynika, iż w przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT określane są w kwotach wprost wskazanych w tej ustawie. Należy podkreślić, że w przypadku umowy o pracę, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT są stałe i […]

Czytaj dalej

Informacja dla osób wnioskujących o przyznanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, które posiadają tytuł zawodowy „technik masażysta”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przypomina, że możliwość uzyskania Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów dotyczy wyłącznie osób spełniających w szczególności wymóg określony w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w zakresie posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje z zakresu fizjoterapii. Zaznaczamy, że osoby posiadające dyplom technika masażysty i nieposiadające dyplomów określonych […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji osób, które nie pracują w zawodzie

Czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zawodu? Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz. Nadal jest możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i do […]

Czytaj dalej