Data ostatniej aktualizacji:

Czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zawodu?

Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz.
Po maju 2018 roku nadal będzie możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i do czasu uzyskania PWZFz nie będzie możliwe wykonywanie zawodu.
Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta , który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, ma odbyć 6-miesięczne praktyki/staż pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra specjalisty w dziedzinie fizjoterapii posiadającego co najmniej 5-letni staż pracy. Innymi słowy fizjoterapeuta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych, ale nie traci statusu fizjoterapeuty. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje, że okresy określone w art. 11  liczą się od dnia nabycia prawa wykonywania zawodu na podstawie przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Nie jest jednak jasna interpretacja przepisów prawa w kwestii bezczynności zawodowej, w odniesieniu do osób, które wystąpią o PWZFz po kilku latach od wejścia w życie ustawy. Tak więc, jeżeli za kilka lat osoba będzie ubiegać się o przyznanie PWZFz, nie wiemy, czy KIF będzie weryfikował kwestię doświadczenia zawodowego.