Czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zawodu?

Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz.

Nadal jest możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i do czasu uzyskania PWZFz nie jest możliwe wykonywanie zawodu.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta , który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, ma odbyć 6-miesięczne praktyki/staż pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra specjalisty w dziedzinie fizjoterapii posiadającego co najmniej 5-letni staż pracy. Innymi słowy fizjoterapeuta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych, ale nie traci statusu fizjoterapeuty.

Szczegóły dotyczące stażu zawodowego oraz przeszkolenia zostały podjęte w formie Stanowska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i ujęte w poniższych Uchwałach:

  1. UCHWAŁA NR 452/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej https://kif.info.pl/file/2020/02/Uchw_452-I-KRF_-stanowisko_staz-zawodowy.pdf
  2. UCHWAŁA NR 453/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu https://kif.info.pl/file/2020/02/Uchw_453-I-KRF_przeszkolenie.pdf