KIF do wystawienia zaświadczenia o kwalifikacjach wymaga:
– podpisanego wniosku ze wskazaniem interesu prawnego oraz kraju wyjazdu;
– potwierdzenia opłaty.