Wnioskodawca ma prawo odstąpić od prośby o wystawienie zaświadczenia o kwalifikacjach. Należy w takim przypadku wysłać poczta tradycyjna na adres Biura KIF pisemną prośbę o wycofanie wniosku oraz podać numer konta, na który ma zostać zwrócona opłata za zaświadczenie.