Prośbę o wstrzymanie procedury można złożyć do KIF elektronicznie (z adresu mailowego używanego do tej pory przy wnioskowaniu o zaświadczenie o kwalifikacjach). Nie ma żadnego specjalnego formularza, należy jedynie wskazać przyczynę i termin, do którego Wnioskodawca usunie przeszkodę po jego stronie.