KIF jako organ polski ma obowiązek wystawiania dokumentów w języku urzędowym, tj. polskim. Nie ma więc możliwości uzyskania zaświadczenia jedynie w obcym języku.