Tak, Wnioskodawca zawsze może poprosić o wstrzymanie procedury do czasu uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty, musi jednak określić, kiedy ten czas nastąpi. Nieuzupełnienie wniosku w ustalonym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.