Tak, Krajowa Izba Fizjoterapeutów wydaje opinie o kandydatach na biegłych sądowych z zakresu fizjoterapii, ale tylko w odpowiedzi na pismo/ zapytanie skierowane przez Sąd Okręgowy właściwy na adres zamieszkania kandydata.