Jaka jest kwota składki miesięcznej, od kiedy należy ją płacić?

Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym fizjoterapeuta został wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (o czym zostanie powiadomiony drogą mailową). Składka członkowska płatna jest w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Jest to ten sam numer konta, na który została uiszczona opłata związana z […]

Czytaj dalej

Czy zaświadczenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są już ważne?

Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są już ważne, ponieważ wskazywały podstawy prawne, które już nie obowiązują, a przede wszystkim nie wskazują za podstawę ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994). Wszystkie zaświadczenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia, jako organu nieuprawnionego w tym momencie do wystawiania zaświadczenia o kwalifikacjach straciły moc […]

Czytaj dalej

Praca bez prawa wykonywania zawodu

Jakie są konsekwencje pracy bez prawa wykonywania zawodu? Konsekwencje pracy bez wymaganego prawa do wykonywania zawodu są opisane w artykułach 136-139 Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty: Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie. Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze […]

Czytaj dalej

Rejestrowałam/em się kilka miesięcy temu, czy mogę nadal skorzystać z wygenerowanego wniosku?

Mogą Państwo nadal skorzystać z wcześniej rozpoczętej rejestracji. W dniu rejestracji elektronicznej na Państwa skrzynkę mailową wpłynęła wiadomość zawierająca wniosek oraz instrukcję dotyczącą dokumentów, które należy wysłać do Biura KIF. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przysłać do KIF zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami. Jeżeli nie odnajdują Państwo na swojej skrzynce mailowej wiadomości zawierającej wniosek, […]

Czytaj dalej

Jakie dokumenty należy złożyć by zostać zarejestrowanym w rejestrze oraz uzyskać PWZFz?

Po wypełnieniu formularza elektronicznego na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach. Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych, ze względu na fakt, że wiele z nich zostanie wydrukowanych na dokumencie PWZFz. Jeżeli po wydrukowaniu wniosku zauważyli Państwo błąd – prosimy o naniesienie zmiany długopisem i jej parafowanie. Prosimy o nie wysyłanie certyfikatów z […]

Czytaj dalej

Wypełniłam/em wniosek elektroniczny, co dalej?

Po wypełnieniu formularza elektronicznego na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach. Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych, ze względu na fakt, że wiele z nich zostanie wydrukowanych na dokumencie PWZFz. Jeżeli po wydrukowaniu wniosku zauważyli Panństwo błąd – prosimy o naniesienie zmiany długopisem i jej parafowanie. Prosimy o nie wysyłanie certyfikatów z […]

Czytaj dalej