Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są już ważne, ponieważ wskazywały podstawy prawne, które już nie obowiązują, a przede wszystkim nie wskazują za podstawę ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994). Wszystkie zaświadczenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia, jako organu nieuprawnionego w tym momencie do wystawiania zaświadczenia o kwalifikacjach straciły moc prawną, nawet jeśli ich ważność była zapisana jako bezterminowa, albo nie wymagająca dalszych potwierdzeń.