Obowiązek opłacenia składki członkowskiej powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym fizjoterapeuta został wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów (o czym zostanie powiadomiony drogą mailową).

Składka członkowska płatna jest w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Jest to ten sam numer konta, na który została uiszczona opłata związana z rejestracją. W tytule przelewu wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność np. “Jan Kowalski, opłata za składkę członkowską”.

Wysokość składki miesięcznej wynosi 25 pln. Fizjoterapeuta może wpłacić na rachunek bankowy, kwotę stanowiącą wielokrotność składki miesięcznej. Wpłata taka jest zaliczana odpowiednio na poczet kolejnych składek miesięcznych.