Czy rzeczywiście wszyscy mamy obowiązek opłacać składki członkowskie, jeśli tak to w jakiej kwocie?

Obowiązek opłacania składek członkowskich jest zapisany w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty w artykule 63 , gdzie wymienione są Prawa i Obowiązki członków samorządu: Art. 63 Członkowie samorządu mają prawo: 1) wybierać i być wybierani do organów KIF, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 2–4 oraz art. 66; 2) korzystać z pomocy KIF w zakresie podnoszenia kwalifikacji […]

Czytaj dalej

Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę podczas kompletowania dokumentów przed wysłaniem ich do KIF?

Przed wysłaniem dokumentów do KIF prosimy o sprawdzenie czy: wygenerowany i wydrukowany po rejestracji 3 stronicowy wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, z uwzględnieniem miejscowości i daty (jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę), do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty, nie brakuje dyplomu potwierdzającego […]

Czytaj dalej

Czy gdy Wnioskodawca rejestruje się w organach uprawnionych za granicą i te organy wyślą do KIF pisma z prośbą o ich uzupełnienie, to czy KIF je wypełni?

Pisma te są niezbędne w toku weryfikacji rejestracji w tamtym organie, lub/i są potrzebne do uznania kwalifikacji w danym państwie? KIF jako polski organ nie ma obowiązku wypełniania obcojęzycznych dokumentów, odnosi się tylko do pism napisanych w języku polskim tj. urzędowym. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, KIF nie przesądza o swoim działaniu. Każdorazowo kontaktuje się […]

Czytaj dalej

Student studiów magisterskich a rejestracja i opłata składek

Aktualnie jestem studentem na studiach magisterskich. Uzyskałem już tytuł licencjata, jeszcze nie pracuję ponieważ się uczę. Czy muszę uiszczać już składkę? W przypadku posiadania statusu studenta i nie podejmowaniu aktywności zawodowej związanej ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych nie ma obowiązku występowania o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz). W przypadku jeżeli osoba taka wystąpi i otrzyma PWZFz […]

Czytaj dalej