Pisma te są niezbędne w toku weryfikacji rejestracji w tamtym organie, lub/i są potrzebne do uznania kwalifikacji w danym państwie?

KIF jako polski organ nie ma obowiązku wypełniania obcojęzycznych dokumentów, odnosi się tylko do pism napisanych w języku polskim tj. urzędowym. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, KIF nie przesądza o swoim działaniu. Każdorazowo kontaktuje się z Wnioskodawcą/ stroną której dotyczy sprawa (o ile kontakt do tej osoby jest wpisany w dokumenty przysłane z zagranicy).