Po co KIF informacja, do jakiego kraju wyjeżdża fizjoterapeuta? Czy musi to wpisywać do wniosku?

KIF prosi wnioskodawców o wpisywanie państw do jakich się wybierają z kilku powodów. Po pierwsze, gdy organ z państwa przyjmującego odmówi uznania kwalifikacji polskiemu fizjoterapeucie zwykle informuje o tym odpowiadający mu organ w Polsce (czyli KIF), wówczas KIF może poznać przyczyny odmowy i o ile były to powody, które jedynie KIF może usunąć – interweniuje. […]

Czytaj dalej

Czy zaświadczenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są już ważne?

Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są już ważne, ponieważ wskazywały podstawy prawne, które już nie obowiązują, a przede wszystkim nie wskazują za podstawę ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994). Wszystkie zaświadczenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia, jako organu nieuprawnionego w tym momencie do wystawiania zaświadczenia o kwalifikacjach straciły moc […]

Czytaj dalej

Czy gdy Wnioskodawca rejestruje się w organach uprawnionych za granicą i te organy wyślą do KIF pisma z prośbą o ich uzupełnienie, to czy KIF je wypełni?

Pisma te są niezbędne w toku weryfikacji rejestracji w tamtym organie, lub/i są potrzebne do uznania kwalifikacji w danym państwie? KIF jako polski organ nie ma obowiązku wypełniania obcojęzycznych dokumentów, odnosi się tylko do pism napisanych w języku polskim tj. urzędowym. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, KIF nie przesądza o swoim działaniu. Każdorazowo kontaktuje się […]

Czytaj dalej