Tak, po zarejestrowaniu do KIF i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, Wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o kwalifikacjach z podanym numerem tego prawa. Zaświadczenie to będzie ważne bez wskazywania terminu – np. do cofnięcia prawa wykonywania zawodu.