Tak, gdy Wnioskodawca uzyskał swoje kwalifikacje zawodowe w Polsce, posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce i chce wyjechać do innego kraju, dokumentem poświadczającym te kwalifikacje jest zaświadczenie o kwalifikacjach.