Tak, gdy Wnioskodawca uzyskał swoje kwalifikacje zawodowe w Polsce i chce wyjechać do innego kraju, dokumentem poświadczającym te kwalifikacje jest zaświadczenie o kwalifikacjach.