Tak Wnioskodawca może wysłać wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ale wniosek będzie wstrzymany do czasu uzyskania numeru prawa wykonywania zawodu w Polsce. Po jego nadaniu zaświadczenie zostanie wystawione niezwłocznie.