Tak, KIF nie zmienia treści zaświadczenia o kwalifikacjach w zależności od państwa, do którego udaje się fizjoterapeuta. Poza UE, dyrektywa 2005/36/UE również jest znana i odniesienie do niej jest ważną informacją dla organu z państwa przyjmującego Wnioskodawcę.