Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. W związku z tym, Krajowa Rada Fizjoterapeutów planuje podjąć uchwałę, w której zajmie stanowisko dotyczące przyjęcia jednolitej interpretacji regulacji tych kwestii. O podjęciu uchwały niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Izby: www.kif.info.pl