Nie, ta informacja jest potrzebna KIF jedynie do ulepszania procedur, statystyki lub ewentualnej interwencji w państwie przyjmującym przy odmowie uznania kwalifikacji fizjoterapeuty, gdy jedynie KIF może je usunąć. Nie ma potrzeby zmiany wniosku, a zaświadczenie o kwalifikacjach jest ważne wszędzie poza Polską.