Nie ma wzoru „druku”, na którym świadczeniodawca realizujący skierowanie winien przekazać informację do lekarza kierującego. Prawodawca określił natomiast, że informacja taka powinna zawierać dane o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów dopuszczając możliwość ich przekazania do lekarza kierującego w postaci papierowej albo elektronicznej, którą dołącza do dokumentacji medycznej. Istnieje możliwość przekazania tej informacji bezpośrednio albo za pośrednictwem świadczeniobiorcy.