Dokumentacja medyczna po zakończeniu prowadzenia działalności leczniczej

Zgodnie z art. 30a ust. 2-3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm., zwanej dalej „u.p.p.”), dokumentację medyczną podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przejmuje podmiot, który przejął jego zadania. W przypadku braku takiego podmiotu, za przechowywanie i udostępnianie […]

Czytaj dalej

Co to znaczy, że wniosek ma być wypełniony czytelnie?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach, jak każdy tego rodzaju dokument powinien być wypełniony drukowanymi literami, by był czytelny zwłaszcza w miejscach z danymi osobowymi, by nie było wątpliwości kogo wniosek dotyczy. Każde skreślenie powinno być parafowane przez Wnioskodawcę albo wniosek powinien być przepisany. Jeśli wniosek wymaga poprawienia, to należy wypełnić go na nowo, chyba […]

Czytaj dalej