BEZCZYNNOŚĆ ZAWODOWA – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy można skrócić okres przeszkolenia? Zgodnie z częścią II pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 297/II KRF z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu Czas trwania przeszkolenia ustalany jest indywidualnie dla każdego fizjoterapeuty, na podstawie złożonego przez fizjoterapeutę do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów zawiadomienia […]

Czytaj dalej

Dokumentacja medyczna po zakończeniu prowadzenia działalności leczniczej

Zgodnie z art. 30a ust. 2-3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm., zwanej dalej „u.p.p.”), dokumentację medyczną podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przejmuje podmiot, który przejął jego zadania. W przypadku braku takiego podmiotu, za przechowywanie i udostępnianie […]

Czytaj dalej

Co to znaczy, że wniosek ma być wypełniony czytelnie?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach, jak każdy tego rodzaju dokument powinien być wypełniony drukowanymi literami, by był czytelny zwłaszcza w miejscach z danymi osobowymi, by nie było wątpliwości kogo wniosek dotyczy. Każde skreślenie powinno być parafowane przez Wnioskodawcę albo wniosek powinien być przepisany. Jeśli wniosek wymaga poprawienia, to należy wypełnić go na nowo, chyba […]

Czytaj dalej