W jaki sposób mogę potwierdzić, czy na podstawie posiadanego wykształcenia uzyskam prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Czy konkretny dyplom spełnia te wymogi można ustalić jedynie w ramach rozpatrzenia wniosku zainteresowanej osoby złożonego do Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Na podstawie przesłanych dokumentów wydana zostaje decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.