Kto ustalił taką stawkę (100 zł) za wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

Stawka za wydanie prawa do wykonywania zawodu jest opłatą jednorazową i została ustalona przez Ministerstwo Zdrowia. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane w formie w pełni zabezpieczonej (nie do podrobienia) legitymacji ze zdjęciem i będzie wyprodukowane prze Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ten dokument będzie jedynym dokumentem oficjalnie potwierdzającym nabyte kwalifikacje. Na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu, każdy pacjent będzie mógł sprawdzić jakie wykształcenie ma dany fizjoterapeuta.