Jak wygląda sytuacja z fizjoterapeutami, którzy ukończyli studia w Polsce, wyjechali np. do Niemiec tam uzyskali prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (uznanie dyplomu) pracują jako fizjoterapeuci, ale planują powrót do Polski i będą chcieli pracować w zawodzie. Muszą się teraz rejestrować i opłacać składkę?

Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952) wszyscy fizjoterapeuci, którzy uzyskali w Polsce kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, lub których kwalifikacje zostały w Polsce uznane, mają obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty po 31 maja 2018 roku, aby legalnie wykonywać zawód w Polsce. Pozostałe osoby, np. te, które pracują za granicą w zawodzie, nie mają takiego obowiązku, ale ich status w Polsce jako osoby bez prawa wykonywania zawodu może powodować problemy zarówno za granicą (organy z kraju, w którym przebywa będą chciały uzyskać informacje od KIF i nie będzie on w stanie udzielić innej odpowiedzi jak „nie figuruje w rejestrze/nie ma prawa wykonywania zawodu”), jak i w Polsce, gdzie po powrocie, aby legalnie wykonywać zawód będą musiały przejść pełną rejestrację oczekując do jej zakończenia na możliwość pracy w zawodzie. Osoby, które w Polsce nie będą posiadały prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, będą je mogły odzyskać dopiero po otrzymaniu od KIF prawa wykonywania zawodu. Jest to szczególnie ważne dla osób, których postępowanie uznające ich kwalifikacje za granicą trwa i nie skończy się do 31 maja 2018 r. W postępowaniu tym istotne jest by w kraju pochodzenia (Polsce) mieć uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W związku z powyższym, KIF dla osób, które stale przybywają poza granicami Polski i w związku z tym nie pracują w zawodzie w Polsce, przewidział możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty składek członkowskich, można więc opłacić jedynie wydanie legitymacji (prawa wykonywania zawodu) i mieć pewność, że praktyka zawodowa na tym nie ucierpi.

Informacje na temat możliwości zwolnienia z opłaty składki członkowskiej znajdują się na poniższej stronie.