Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. nie wprowadza zmian w przepisach regulujących zasady prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne.

 

Zgodnie z § 12 ust. 10 zarządzenia nr 183/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką rozpoczęcie cyklu zabiegów, o którym mowa w ust. 9, następuje w miarę dostępności w ciągu 14 dni od dnia wizyty fizjoterapeutycznej zrealizowanej przed cyklem zabiegów.

Warto w tym miejscu również przytoczyć treść odpowiedzi na interpelację z dnia 13 września 2018 r., w której Pan Zbigniew Król Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dostrzega problem czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia fizjoterapeutyczne co może powodować, że zlecone zabiegi w długim odstępie czasu pomiędzy badaniem a realizacją świadczeń fizjoterapeutycznych „może prowadzić do udzielenia świadczeń nieadekwatnych do stanu pacjenta i nieprowadzących do osiągnięcia pozytywnego efektu zdrowotnego”. Realizacja wizyty fizjoterapeutycznej nie musi odbywać się w cyklu zabiegowym i nie można traktować wizyty fizjoterapeutycznej jako zabiegu fizjoterapeutycznego.