Fizjoterapeuta pyta: „Zawiesiłem pracę w gabinecie, jednak prowadzę działalność online. Czy powinienem zawiesić działalność gospodarczą? Czy jest możliwość zwolnienia z opłat ZUS bez zawieszenia działalności?”

Odpowiedź:

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Jednak w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, czyli nie można mieć zawieszonej działalności, a jednocześnie udzielać teleporad.