Szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wpisywanie na listę oczekujących określają przepisy § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.