Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, które fizjoterapeuci wykonują w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu stanowi jedno ze świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.

Wobec tego, wykonywanie masażu leczniczego w ramach praktyki zawodowej lub podmiotu leczniczego wpisuje się w katalog świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, które zgodnie z treścią ww. rozporządzenia mogą być znów wykonywane od 4.05.2020 r.

Nie dotyczy to jednak masażu, niebędącego świadczeniem zdrowotnym, a więc wykonywanego w celach nieleczniczych. Masaży tych wciąż dotyczą ograniczenia określone w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia, które do odwołania wprowadziło czasowe ograniczenie prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z, obejmującej: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia).