Czy istnieją przepisy prawne regulujące kwestię wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie w czasie epidemii?

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, 567, 568, i 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493), uchwalono przepis art. 15zq, zgodnie z którym osobie wykonującej umowę […]

Czytaj dalej

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikom pełnego wynagrodzenie mimo zawieszenia działalności zakładu?

Fizjoterapeuta pyta: “W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia w okresie przejściowym zachowanie dotychczasowego poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy pracodawca powinien wypłacać pensję w wysokości 100% jej […]

Czytaj dalej

Na jakiej podstawie mamy mieć wypłacana pensje, skoro gabinet jest nieczynny? Czy nasza pensja ma być teraz jak na „postojowym”?”

Fizjoterapeuta pyta: „Witam, mam pytanie odnośnie wynagrodzenia fizjoterapeutów w okresie kiedy od dnia 31 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono nowe czasowe ograniczenia m.in. wykonywania działalności leczniczej, polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń […]

Czytaj dalej

Czy mogę wykonywać masaż leczniczy? Zgodnie z wypowiedzią Premiera, zniesienie ograniczeń nie dotyczy salonów masażu.

Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, które fizjoterapeuci wykonują w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w […]

Czytaj dalej

Czy od 4 maja 2020 r. w związku ze zniesieniem ograniczeń w wykonywaniu rehabilitacji leczniczej, powinniśmy wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii (ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia, krioterapia)?

Fizjoterapeuta pyta: „Czy od 4 maja 2020 r. w związku ze zniesieniem ograniczeń w wykonywaniu rehabilitacji leczniczej, powinniśmy wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii (ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia, krioterapia)?” Odpowiedź: Rozporządzenie z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. […]

Czytaj dalej

Jakie prawa oraz możliwości posiada fizjoterapeuta w przypadku, gdy pomimo ukazania się komunikatu o zaprzestaniu działań uzdrowisk, kierownictwo nie zaprzestaje pracy uzdrowiska?

Fizjoterapeuta pyta: “Jakie prawa posiada fizjoterapeuta lub jakie ma możliwości w przypadku, gdy pomimo ukazania się komunikatu o zaprzestaniu działań uzdrowisk w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego, kierownictwo wraz z pracodawca, przekazuje bądź każe przekazać pracownikom informacje, że pacjent może przyjechać na turnus rehabilitacyjny na własna odpowiedzialność? Czy my jako pracownicy możemy odmówić wykonywania zabiegów, ze względu […]

Czytaj dalej

Kto może zadecydować o zamknięciu prywatnego sanatorium?

Fizjoterapeuta pyta: “Jeśli pracujemy w sanatoriach prywatnych, kto podejmuję decyzję o zamknięciu sanatorium? Jeśli zamkną sanatorium kto nam wypłaci pensje?” Odpowiedź:  Zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) ustanawia się […]

Czytaj dalej

Co w przypadku fizjoterapeutów pracujących w branży fitness?

Zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w ramach […]

Czytaj dalej

Co z fizjoterapeutami pracującymi w przedszkolach, żłobkach itp.?

Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w ramach podmiotu leczniczego […]

Czytaj dalej

Co w przypadku fizjoterapeutów pracujących w zakładach opiekuńczo-leczniczych?

W dniu 2 maja 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792). Rozporządzenie przewiduje zniesienie z dniem 4 maja 2020 r. czasowego ograniczenia: wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki […]

Czytaj dalej