Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem w sprawie ubezpieczenia.

Każdy fizjoterapeuta prowadzący praktykę ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866).

Nie może to być ubezpieczenie dobrowolne, ponieważ co do zasady postanowienia ogólnych warunków umów ubezpieczenia dobrowolnego na polskim rynku ograniczają ochronę w tym zakresie i odsyłają do ubezpieczenia obowiązkowego.

Prosimy o sprawdzenie swoich polis, bo mogło się zdarzyć, że podczas rejestracji praktyki uznawaliście Państwo, że wykupiona wcześniej i posiadana dobrowolna polisa OC jest tożsama z obowiązkową. Jest to szczególnie ważne w zakresie odpowiedzialności za ewentualne błędy medyczne popełnione w tym okresie. Brak ubezpieczenia obowiązkowego może oznaczać konieczność pokrycia zasadnych roszczeń pacjenta z tzw. „własnej kieszeni”.

Jeśli posiadacie Państwo ubezpieczenie dobrowolne, prosimy o zwrócenie się do Waszego agenta albo bezpośrednio do ubezpieczyciela o rozwiązanie tej polisy i wykupienie nowej, obowiązkowej.