Możliwość wystawienia faktury za opłatę wniosku o wpis do rejestru praktyk zawodowych

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż opłaty te wynikają z ustawowych regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie wykonywania działalności leczniczej przez fizjoterapeutów jako członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W związku z tym, z tytułu […]

Czytaj dalej