Kto odpowiada za przebieg specjalizacji?

Specjalizacje z fizjoterapii są obecnie organizowane w formie 4-letnich studiów podyplomowych, prowadzonych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Specjalizacje z fizjoterapii organizuje CMKP (cmkp.edu.pl). Jest to placówka naukowo-dydaktyczna, prowadząca studia podyplomowe zwane specjalizacją. Za przebieg specjalizacji odpowiada Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii. Na stronie https://www.cmkp.edu.pl znajdą Państwo najnowszą wersję programu specjalizacyjnego. Dokładny adres zakładki poniżej: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-fizjoterapeutow/

Czytaj dalej

Jak zaczyna się proces specjalizacyjny?

Nabory są pierwszym etapem procesu specjalizacyjnego. Prowadzone są one przez Wydziały Zdrowia przy Urzędach Wojewódzkich. Co istotne – w każdym województwie osobno dla ośrodków prowadzących specjalizacje na jego terenie. Nabory są organizowane 2 razy w roku, w tym samym terminie w całej Polsce. W celu przystąpienia do procesu specjalizacyjnego należy znaleźć ogłoszenie o naborze na […]

Czytaj dalej

Ile jest ośrodków prowadzących specjalizacje?

Liczba ośrodków wynosi około 50 i powoli rośnie – dokładne informacje na ten temat są dostępne na stronie CMKP. Uwaga – w związku z wejściem ustawy w życie, każdy z ośrodków musi odnowić akredytację i ten proces powoli postępuje. Aktualna lista ośrodków jest dostępna na stronie cmkp.edu.pl. W celu poznania szczegółów odnośnie specjalizacji w danym […]

Czytaj dalej

Kto organizuje egzamin specjalizacyjny?

Za przebieg procesu specjalizacji odpowiada Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (cmkp.edu.pl). Egzamin specjalizacyjny jest organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych (http://cem.edu.pl). Na stronie CEM znajdziemy wszystkie informacje na temat terminu egzaminu. Jest również przedstawiony zakres podręczników wymaganych do egzaminu. Niestety, w ostatnich latach odpowiedzi na pytania egzaminacyjne nie zawsze znajdowały się na podanej liście.

Czytaj dalej

Jak wygląda egzamin specjalizacyjny?

Obecne przepisy zobowiązują Konsultanta Krajowego do przeprowadzenia egzaminu złożonego z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej kandydat ma za zadanie zdać test złożony ze 120 pytań. Po zdaniu części teoretycznej można podejść do egzaminu praktycznego, który zazwyczaj polega na zbadaniu pacjenta i zaproponowaniu fizjoterapii. Podczas egzaminu praktycznego mogą się pojawić również pytania teoretyczne związane […]

Czytaj dalej

Czy ośrodek prowadzący specjalizację musi być akredytowany?

Tak. Szkolenie specjalizacyjne mogą prowadzić jedynie akredytowane ośrodki, czyli takie, które zostały uznane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za właściwe i odpowiednie do przeprowadzenia procesu kształcenia. Uzyskanie akredytacji wymaga przygotowania ściśle określonych dokumentów i przesłania ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie dwa razy w roku zbiera się komisja akredytacyjna, która ocenia, czy dany ośrodek […]

Czytaj dalej

Jak wygląda przebieg specjalizacji?

Specjalizacja trwa 4 lata – istnieje możliwość jej skrócenia lub wydłużenia, zależnie od potrzeb i możliwości danego specjalizanta. Art. 49 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przewiduje możliwość całkowitego skrócenia specjalizacji i dopuszczenia specjalizanta do egzaminu specjalizacyjnego. Wymogiem niezbędnym do skrócenia specjalizacji są dotychczasowe dokonania zawodowe, obejmujące program specjalizacji, które muszą zostać uznane przez Dyrektora CMKP na […]

Czytaj dalej

Z jakich elementów składa się specjalizacja?

Specjalizacja składa się z 3 głównych elementów: Szkolenia kursowe, czyli kilkudniowe kursy, podczas których uczestnicy nabywają wiedzę z danego tematu; Moduły szkoleniowe, które są nieformalnym szkoleniem w ośrodku specjalizacyjnym; Staże szkoleniowe, które są odbywane w akredytowanych ośrodkach. Lista ośrodków, ilość godzin szkoleniowych, zakres programowy oraz wymagany czas odbycia stażu w danym ośrodku są opisane w […]

Czytaj dalej

Kiedy organizowane są egzaminy specjalizacyjne?

Egzaminy są organizowane są w dwóch sesjach w danym roku: od 1 listopada do 15 grudnia, od 1 maja do 15 czerwca. W tych dwóch terminach Konsultant Krajowy, w porozumieniu z dyrektorem CEM, wybiera termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego.

Czytaj dalej