Pobierz  Wzór klauzuli obowiązku informacyjnego w celu objęcia opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia