Przepisy ogólne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 z późn. zm.)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001373/U/D20191373Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 320)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000320

Przepisy wykonawcze dotyczące świadczeń gwarantowanych:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu  w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372 )
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001372

Rozporządzenie określające warunki podlegające ocenie podczas prowadzonych postępowań konkursowych. Są to warunki fakultatywne tj. ich spełnienie premiuje oferentów za podwyższony standard realizacji świadczeń i zależy tylko od woli podmiotów przystępujących do postępowania. Prawodawca określił warunki w celu zróżnicowania oferentów oraz umożliwienie wyboru najkorzystniejszych ofert. Warunki dodatkowo oceniane dla świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza określone zostały w załączniku nr 5  a dla świadczeń w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką określone zostały w załączniku nr 13.

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2021 poz. 265)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000265

Rozporządzenia określające w poszczególnych zakresach świadczeń:

– obligatoryjne warunki niezbędne do realizacji świadczeń (personel, sprzęt, pomieszczenia);

– warunki realizacji świadczeń;

– wykaz świadczeń gwarantowanych

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. 2020 poz. 2209)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000188
 2. Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń -leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
  https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1952020dsoz,7272.html