1. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2021 poz. 553)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001994/U/D20151994Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. 2017 poz. 1224)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001224
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001715/O/D20201715.pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/749/1
 5. Uchwała nr 351/I KRF z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania
  https://kif.info.pl/file/2019/02/Uchwala-nr-351_I-KRF_2019.pdf
 6. Uchwała nr 496/I KRF z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania
  https://kif.info.pl/file/2020/06/Uchw_496-I-KRF_zm_sk%C5%82adka.pdf